Download .pdf

 Participating in scientific meetings in Croatia and abroad
/
Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu/

1. Međunarodni postdiplomski seminar Sentimentality in Modern Literature and Popular Culture, Intercentar-Dubrovnik, ožujak/travanj 1987.

 2. Znanstveni skup  Bajron i bajronizam u jugoslovenskim književnostima (“Byron and Byronism in Yugoslav Literatures”), Beograd, 22-24. studenog 1989.; organizatori skupa Institut za književnost i umetnost - Beograd u suradnji sa Zavodom za znanost o književosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Podnesak: "Književnokritička gledanja na Byrona u Hrvatskoj od kraja 19. stoljeća do prvoga svjetskog rata"

 3. Prvi hrvatski slavistički kongres, Pula, 19-23. rujna 1995.; organizator - Slavistički komitet Hrvatskoga filološkog društva. Podnesak: "Joyce u hrvatskoj književnoj kritici 1919-1941." u sklopu sekcije "Hrvatska književnost u europskom kontekstu"

4. Cross-Cultural Challenges, Zagreb, 27-28. veljače 1998.; organizatori - Britanski savjet u Zagrebu i Odsjek za engleski jezik i književnost  Sveučilišta u Zagrebu. Podnesak: "An Unknown Pioneer: V. Krišković in the  RReception of British Literature in Croatia 1919-1940"

5. Dani hvarskog kazališta, Hvar, 6-9. svibnja 1998.; org. HAZU – Književni krug Split.  Podnesak: "Neke književnokomparatističke asocijacije nad djelom R. Jorgovanića"

6. Dani hvarskog kazališta, Hvar, svibanj 1999.; org. HAZU – Književni krug Split. Podnesak:  "Trogirski vojvoda V. Averkieva".

7. Drugi đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara,, srpanj 1999. Podnesak:"Zadarska književna proizvodnja u devedesetim godinama”

8. Drugi slavistički kongres, Osijek, rujan 1999.; organizator - Slavistički komitet Hrvatskoga filološkog društva. (Podnesak: "O prvom hrvatskom prijevodu Hamleta"

9. Krležini dani, Osijek, prosinac 1999.; org. HAZU – Sveučilište u Osijeku.  Podnesak: “Hrvatska književnost na repertoaru zadarskoga Kazališta lutaka u devedesetim godinama"

10. Dani hvarskog kazališta, svibanj 2000. ; org. HAZU – Književni krug Split.  Podnesak: "Strane glumačke družine u Zadru koncem XIX. i početkom XX. stoljeća”

11. Dani Ivana Slamniga, Osijek, 26.-29- listopada 2000.; org. Sveučilište u Osijeku. Podnesak: “Strana književnost i nacionalna književna tradicija (O dvjema Slamnigovim raspravama u časopisu Međutim)”

12. Krležini dani u  Osijeku, Osijek, 6-9. prosinca 2000.; org. HAZU Zagreb – Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek. Podnesak: "Luko Paljetak kao autor dramskih tekstova za odrasle"

13. Dani hvarskog kazališta, Hvar, svibanj 2001.; org. HAZU i Književni krug Split. Podnesak: "Strani dramatičari u kritičkim napisima Milutina Cihlara Nehajeva"

14. Hrvatski filološki skup, Opatija, lipanj, 2001.; org. Filozofski fakultet u Rijeci. Podnesak: “Paljetkovo dramsko stvaralaštvo”

15.  Treći đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, 29. i 30. lipnja 2000. Podnesak: “O novim pjesničkim ciklusima Helene Roguljić (Svetkovine tatua i Neki samo kruh)”

16.  Četvrti đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara,  Đakovo, lipanj 2001.; org. MH Đakovo. Podnesak: Heloizin sindrom ili jedno od “svjedočanstava preživljelih” (Helena Roguljić, Heloizin sindrom)

17.  Dani hvarskog kazališta, Hvar, svibanj 2002.; org. HAZU i Književni krug Split. Podnesak: “O jednom pionirskom komparatističkom i interdisciplinarnom prilogu u našoj književnoj kritici” (V. Dvorniković)

18.  Peti đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, Ðakovo, 27. i 28. lipnja 2002., organizator Matica hrvatska Ðakovo

19.  Treći hrvatski slavistički kongres, Zadar, listopad 2002.; org. HFD  Podnesak: “Postmodernizam Luka Paljetka”

20.  VI. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh 6.-7. prosinca 2002., Mađarska akademija znanosti . Podnesak: “Citatnost u romanima Michala Viewegha”

21.  Dani hvarskog kazališta, Hvar, 8.-10- svibnja 2003., org. HAZU i Književni krug Split.  Podnesak: “Zašto G. B. Shaw?”

22.  Znanstveni skup Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, postmodernitet, Osijek 26. do 29. siječnja 2004.; org. Matica hrvatska Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek. Podnesak: „Stvarno/nestvarno u radio-dramama Ivana Slamniga“

23. Dani hvarskog kazališta, Hvar, svibanj 2004. Književni krug Split – HAZU. Podnesak:    “Isprepletanje ige/svečanosti u Šoljanovoj Romanci o tri ljubavi”

24. Međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti, Književni krug Split - Zavod za znastveni i umjetnički rad - HAZU Split, Split, 30. rujna – 1. listopada 2004.org., Podnesak: “Haler: Shakespeare, i još ponešto iz tridesetih” 

25. VII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup; org.  Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh 9.-11. prosinca 2004.  Podnesak: “Literarni coming home: multikulturalno i povratak nacionalnom na primjeru Slamnigove radio-drame (skica za studiju)” (u sklopu teme: Multikulturalnost Srednje Europe i pitanja nacionalnog identiteta)

26. Dani hvarskog kazališta (“Prostor i granice hrvatske književnosti i kazališta”); org.  HAZU Zagreb - Književni krug Split – Poglavarstvo grada Hvara – Hvarsko pučko kazalište, Hvar, 4.-7. svibnja 2005. Podnesak: “Između književnog “egzila” i stvaralačkih poticaja domaće tradicije”

27. Međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (“Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970.)”); org.   Književni krug Split–Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu – Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU Split, Split, 22.-23.rujna 2005. Podnesak: “Antika / Suvremenost u hrvatskoj drami 20. st. (Krleža, Šoljan i drugi) – skica za studiju”

28. Međunarodni znanstveni skup 6. Dani Ivana Slamniga i Bore Pavlovića Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, hrvatski postmodernitet, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Matica hrvatska u Osijeku/Ogranak Društva hrvatskih književnika Slavonije i Baranje, , Osijek- Poznan, 1.-5. listopada 2005. Podnesak:  “Stvarno i nestvarno u radio-dramama Ivana Slamniga”

29.   27. Zagrebački književni razgovori: Suvremena književnost i jezici Europe , Društvo hrvatskih književnika- Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Zagreb,  13.-16. listopada 2005. Podnesak: “Pišem da bih se prodao – prodajem se da bih pisao. Neka obilježja dodira suvremenoga hrvatskog sa stranim književnim stvaralaštvom” “Pišem da bih se prodao – prodajem se da bih pisao (Neka obilježja dodira suvremenoga hrvatskog sa stranim književnim stvaralaštvom)”/  27th Zagreb Literary Talks, Zagreb, Društvo hrvatskih književnika, October 13-16 2005. Podnesak/Paper:  ”I write to sell – I sell to write”

30. Krležini dani u Osijeku 2005.; org. HAZU Zagreb – Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek, 8.-11. prosinca 2005.  Podnesak: “Riječ – majeutika – metaliterarno u dramama M. Gavrana”

31.  Dani hvarskog kazališta.(“Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu), HAZU Zagreb - Književni krug Split – Poglavarstvo grada Hvara – Hvarsko pučko kazalište, Hvar, 3.-6. svibnja 2006. Podnesak: “Razotkrivanje nepoznatog ili… (pojedinosti iz recepcije engleske književnosti u hrvatskoj kritici 1918.-1940.)”

32. Međunarodni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (“Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija)”; org.  Književni krug Split – Filozofski fakultet u Zagrebu. Odsjek za komparativnu književnost – Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU Split, Split, 21 – 22. rujna 2006. Podnesak: “Grčki povodi Marovićevim dramama (izazov metaliterarne i metapovijesne veličine)

33. Internationale Konferenz: Regionale Kulturwissenschaft im Internationalen Kontext, Klagenfurt (Austria), 8.-10. November 2006, Fakultät für Kulturwissenschaften der  Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Katholische Hochschulgemeinde Klangenfurt, Kunstverein Klagenfurt. Podnesak:  “Hrvatski pisci u Dalmaciji u kontekstu mediteranske kulture i književnosti” (Die kroatische Literatur Dalmatiens im Kontext der mediterranen Kultur und Literatur)

34. Znanstveni skup Hrvatska komparatistika u europskom kontekstu, Odsjek za komparativnu književnost Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb, 17.-19.studenog 2006. Podnesak: “Metaliterarnost i multikulturalnost hrvatske drame druge polovice XX. stoljeća”

35. Međunarodni znanstveni skup VII. Dani Ivana Slamniga i Bore Pavlovića, org. FF Sveučilišta u Osijeku – Društvo hrvatskih književnika – Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski- Ogranak Matice hrvatske Vinkovci – Ogranak Matice hrvatske Osijek, Vinkovci, 23.-24. studenoga 2006.  Podnesak: “Povijest književnosti, obljetnice nekrolozi... historija ili hi-storija?”

36. Krležini dani u Osijeku 2006,., HAZU – Filozofski fakultet u    Osijeku, 6. - 9. prosinca 2006. Podnesak:  “Vrijeme i prostor u antičkoj duologiji T. P. Marovića”

37. Dani hvarskog kazališta (“Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu”), Hvar, 2.- 5. svibnja 2007. Podnesak:” Gdje je otišlo svjetlo nakon što sam okrenuo prekidač – prilog počecima akademskog vrednovanja pjesništva Tome Bebića”

38. Zadarski filološki dani II, Zadar, Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru, 8. lipnja 2007.- Kukljica, 9. lipnja 2007. Podnesak: “Zadarski kraj u interdisciplinarnom (n)ovovjekovnom čitanju Fortisova Puta kroz Dalmaciju

39. 10. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (“Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti”). Org. Književni krug Split/ Filozofski fakultet u Zagrebu/ Odsjek za komparativnu književnost / Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU Split, Split 27.-29. rujna 2007.  Podnesak: “Pobuna protiv pozitivizma...” (mali hommage R. Welleku kroz prizmu hrvatske/europske književnosti i kritike s početka 21. st.)

40. Okrugli stol o Petru Zoraniću, Proslava 500 godina od rođenja hrvatskog renesansnog književnika; org. Ministarstvo znanosti etc. RH, Sveučilište u Zadru i dr. , Zadar, 30. svibnja 2008. Predavanje: “Europska književnost u Zoranićevo doba”

41.11. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (“Držić danas. Epoha i naslijeđe”); org. Književni krug Split/Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu/ Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU Split, Split, 22.-24. rujna 2008. Podnesak: “Marin, Petar i pet stoljeća potom ili Zašto ‘obilježavamo’ renesansu?” 43.Znanstveni skup Krležini dani u Osijeku 2008. (“Tekst, podtekst i intertekst u hrvatskoj drami i kazalištu”); org. HNK u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU/Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Osijek, 7.-10. prosinca 2008. Podnesak: “Intertekstualnost u hrvatskoj drami druge polovice 20. st.”

42.  Dani hvarskog kazališta (“Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu”), Hvar, 6.-9. svibnja 2009.; org. HAZU – Književni krug Split.  Podnesak: “Putovanje/lutanje/bijeg u poeziji i prozi   Sime Mraovića”

 43.  III. Zadarski filološki dani, Zadar, 5. lipnja 2009. – Nin, 6. lipnja 2009.;   org. Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Podnesak: “Religijski elementi u hrvatskoj drami druge polovice 20. st. “ (u koautorstvu s doktorandom Grgom Miškovićem)

44.  39th International Conference of The International Society for the Comparative Study of Civilizations, Western Michigan University, Kalamazoo Michigan (USA), June 3-7, 2009. Position Paper: “Modern Warfare Up Close and Personal”

45.    12. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti. (Istodobnost raznodobnog. Tekst i  povijesni ritmovi.”), Split 1-4. listopada 2009.;  org. Književni krug Split/ Filozofski fakultet u Zagrebu/ Odsjek za komparativnu književnost / Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU Split. Podnesak:  “Raznodobnost istodobnog: Kušanova Svrha od slobode

46.  1. međunarodna kroatološka konferencija/1st International Croatology Conference, Zagreb, 1.-3. listopada 2009.; org. Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji. Podnesak: “Povijesno-metonimijske elementi na primjerima   hrvatske drame druge polovice XX. st.”

 47.  30. Zagrebački književni razgovori/ 30th Zagreb Literary Talks. “Književnost i drama/Literature and drama”  Zagreb, 2-4. listopada 2009.; org. Društvo hrvatskih književnika. Podnesak: “Dramatičnost nuđenja drame”

48.  Znanstveni skup. Krležini dani u Osijeku 2009.  (Hrvatska drama, kazalište i  društvo”), Osijek - Pečuh 7.-10. prosinca 2009.; org. HNK u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU/Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Osijek, 7.-10. prosinca 2008. Podnesak: “Hrvatska drama s religijskim elementima u razdoblju komunizma” (u koautorstvu s Grgom Miškovićem)

49. Identities in Transition in the English-speaking World. Alpine Adriatic Anglistics Meeting 2010; org. by University of Udine (Italy), 22nd - 23rd April 2010. Paper: “Literary ‘Exile’ and ‘Coming Home’ in the Works of Some Modern Croatian Writers”

50. 13. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti, org. Književni krug/Odsjek za komparativnu  književnost FF Sveučilšta u Zagrebu Split, rujan 2010. Podnesak: „(Ne)poćudnost kao književnopovijesna konstanta i kriterij   (primjeri iz domaće kritike 1914-1940.)“ 

51. 16. dani Josipa i Ivana Kozarca (Znanstveni skup Hrvatska književnost u Domovinskom ratu, Vinkovci, 14. listopada 2010. Podnesak: „Što znači o ratu pisati ‚literarno’? (Autoreferencijalno promišljanje nastanka ratnih zapisa O riđanu, Petru i Pavlu) ”.

52. XXI. Krležini dani u Osijeku (Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari”), Osijek, 7.- 9. prosinca 2010.; org. HNK u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU/Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Zagreb. Podnesak: O Donatovu tumačenju Krleže – četiri desetljeća potom”  

53. Dani hvarskog kazališta  („Hvar – književnost i kazalište”), Hvar, 4.-7. svibnja 2011.; org. HAZU – Zagreb/ Književni krug Split/ Grad Hvar/ Hvarsko pučko kazalište.  Podnesak: „Hvar i zavičajnost u pjesništvu Chestera Beersa”  

54. 14. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti („Romantizam – ilirizam – preporod”), Split, 29.-30. rujna 2011.; org. Književni krug Split/Filozofofski fakultet u Zagrebu (Odsjek za komparativnu književnost)/ Zavod za znansveni i umjetnički rad HAZU u Splitu. Podnesak: „Uzori koji to ne mogu biti?”

55. XXII. Krležini dani u Osijeku. (“Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari, II. Dio”), Osijek 5.-8. prosinca 2011.;  org. HNK u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU/Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Zagreb. Podnesak: Josip Horvat(h) kao kritičar i interkulturni posrednik”.

56.Predavanje po pozivu: Simpozij Europa Neu Denken: Region, Innovation und  Kulturalität, Wissenschaftliches Programm: Michael Fischer (Universität Salzburg); Organisation: Ilse Fischer  - Kulturdesign, Salzburg;  Triest, 31. Mai – 2. Juni 2012. Vorlesung: „Letterature ‚minori‘, identità culturale e globalizzazione“. 

57.Krležini dani u Osijeku 2013.,org.  HAZU i Filozofski fakultet u Osijeku; Osijek, 9.-11. prosinca 2013. Podnesak: „Neki obrasci artikuliranja političkog i polemičkog u hrvatskoj drami XX. st.“;

58. Dani Hvarskog kazališta (Četiri desetljeća Dana Hvarskoga kazališta – dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskoga kazališta”), Hvar, 8. i 11. svibnja 2013. Podnesak (10. svibnja 2013.): O Kalmanu Mesariću, međuratnom ‚britanskom‘ repertoaru u nas i o još ponečemu”;

59. Desničini susreti 2013. Org. Filozofski fakultet u Zagrebu i Sveučilište u Zadru;  Zadar, 20.-22. rujna 2013.  Podnesak (20. rujna 2013.)  (govorila uz akademika Tonka Maroevića): Dva pogleda na poetski opus Vladana Desnice”;

60. Dani Hvarskog kazališta ("Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju”). Org. HAZU i Grad Hvar; Hvar, 7.-10. svibnja 2014. „Prošlost – sadašnjost – budućnost: neke asocijacije nad Krležinim 'prometejskimʻ dramama“;

61. 8th Annual International Conference on Mediterranean Studies. Org. Athens Institute for Education and Research (ATINER); Athens, Greece, 30-31 March 1-2 April 2015. Presentation: “On a Small Mediterranean Language/Literature,ʻNew Positivismʻ, and Cultural Globalization”;

62. Krležini dani u Osijeku 2015., Osijek, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe/ Odsjek za povijest hrvatskog kazališta- Sveučilište u Osijeku, 7.-8. prosinca 2015. Podnesak:„ O engleskom prijevodu govora u Papićevu filmu Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj  

63. Šesti hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci, 10.-13. rujna 2014., org. Hrvatsko filološko društvo. Podnesak: “Dva primjera hrvatskoga ratnog diskursa iz devedesetih prošloga stoljeća”

64. 9th Annual International Conference on Mediterranean Studies. Org. by all ATINER’s (Athens Institute for education and Research) sponsored by the Athens Journal of Mediterranean Studies;  21-24 March 2016, Athens, Greece. Presentation paper: Some Elements of Greek Mythology and History in Croatian Drama (T. P. Marović and M. Gavran)” /Neki elementi grčke mitologije i povijesti u hrvatskoj drami (T. P Marović i M. Gavran) /

65. Dani Hvarskoga kazališta („Pučko i popularno”), svibanj 11.-14. svibnja 2016. Org. HAZU i Grad Hvar. Podnesak: Marijana Roščić - Helena Peričić: „Punoljetnost ‘Glumaca u Zagvozdu’: što ove kazališne susrete čini popularnim (kazališnim) fenomenom?”

66. Znanstveni susreti na Sjeveru: Jezik književnosti, znanosti i medija Međunarodni znanstveni skup povodom 80. rođendana akademika Milivoj Solara, Sveučilište Sjever, Koprivnica, 21.-22. 10. 2016. Podnesak: „‘Svjetska’ vs. ‘nacionalna’ knjževnost u kontekstu globalizacije”

 

Copyright  ©  Helena Peričić   2010 / Sva prava pridržana

Webmaster