Download.pdf

 Expert publications: papers and books
/Objavljeni stručni radovi i knjige/

1. "Zbilja kao književno pitanje" (O knjizi Viktora Žmegača Književnost i zbilja), Kulturni radnik, Zagreb, 36, 1983, 1, 164-170.  

 2. "Književna genologija" (O istoimenoj knjizi Pavla Pavličića), Književna smotra, Zagreb, 16, 1984, 56, 93-94. 

 3. "Povratak gospodina Moona" (Prikaz novootkrivenoga romana D. H. Lawrencea Mr. Moon), objavljeno na Omladinskom radiju "101" - Zagreb, prosinac 1984.

 4. "Ilija M. Petrović, Lord Bajron kod Jugoslovena, Beograd-Požarevac 1989", u: Radovi zavoda za povijesne znanosti JAZU u Zadru, sv. 32,  Zadar, 1990, 187-190.

 5.  "202 godine anđela-demona (Kako obilježiti zaboravljenu obljetnicu: Byron)", Fokus, Zadar, 30. 06.1990., 17, 20-21. 

 6. "Žarko Muljačić, Za inventar korespondencije Alberta Fortisa (Per un  inventario del carteggio di Alberto Fortis, Nuncius - Annali di storia della scienza, god. V, sv. 1, Firenca 1990, 127-203)", u: Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 33, Zadar, 1991. 

 7. "Kazališna pilula L. Nole" (Ocjena predstave "Noćni let" Lukasa Nole),  Narodni list, Zadar, 4.3.1994, 14. 

 8. "Pet stoljeća književnih prožimanja" (Mate Zorić: Književni dodiri hrvatsko-talijanski), Glasje, Zadar, 1, 1994, 1,169-171.

 9. "Što je to humano u 'Triptihu'?" (Prikaz predstave Luka Paljetka "Božićni triptih" na PIF-u 94.) , Narodni list, Zadar, 16.9.1994, 13.

 10. "Od umješnosti do znanosti" (Prikaz knjige Marka Sapunara: Osnove  znanosti o novinarstvu, Zagreb, Epoha, 1994.), Narodni list, Zadar, 9.12.1994,  8039, 16.

 11. "Između Božićnog triptiha i Božićne priče" (Osvrt na predstave viđene u zadarskoj  HKK tijekom 1994.), Narodni list, Zadar, 30.12.1994, 8042, 14.

 12. „U oblacima... (Izbor pjesama studenata Filozofskoga fakulteta u Zadru), Zadarska smotra, Zadar, 5-6, 1994, 143-147. (Prikaz radova članova Studentskoga književnog kluba u Zadru)

 13. "Paradiranje ili parodiranje" (Osvrt na otvorenje Zadarskog kazališnog ljeta 95),  Narodni list, Zadar, 21, 7.1995, 8071,15.      

 14. "Svrha od teatra"(Ocjena predstava Zadarskoga kazališnog ljeta 95),  Narodni list, Zadar, 18.8.1995, 8074, 12.

 15.  /"Veliko malo kazalište"/ (naslov izostavljen!, uvodni tekst za blok o poetici i estetici kazališta lutaka; blok uredila Helena Peričić), Glasje, Zadar, 2, 1995., 3/4, 7.

16. "U oblacima" (Prikaz rada Studentskoga književnog kluba),  Narodni list, Zadar, 27.10. 1995, 8085, 16. 

 17. "Studentski književni klub: Teme mladog čovjeka (Josip Ćirić)", Narodni list, Zadar, 3.11.1995, 8086, 13. 

 18. "Studentski književni klub: Ivana Dragošević - sanjalica ljubavi", Narodni list, Zadar, 10.11.1995, 8087, 13.  

 19. "Studentski književni klub: Mišela Grmić - poezija ugođaja", Narodni list, Zadar, 24.11.1995, 8089, 17. 

 20. "Studentski književni klub: Ante Kolanović: tragajući za 'modrinom mašte'", Narodni list, Zadar, 1.12.1995, 8090, 15.   

 21. "Studentski književni klub: Stihovana pisma Kornelije Kuvač", Narodni list, Zadar, 15.12.1995, 8092,  13.   

 22.  "Studentski književni klub: Poezija uzvika Antonele Marušić", Narodni list, Zadar, 22.12.1995, 8093,  15. 

 23. "Studentski književni klub:  Sanja Mrša", Narodni list, Zadar, 29.12.1995, 8094, 15.                                               

 24. "Studentski književni klub: Zreli sarkazam Marijane Pavić-Čalušić", Narodni list, Zadar, 12. 1.1996, 8096, 15. 

 25. "Studentski književni klub: Romantična Sandra Pupačić", Narodni list, Zadar, 19.1.1996, 8097,15.   

 26. "Studentski književni klub: Olja Savićević - između srca i trnja", Narodni list, Zadar, 16.2.1996, 8101,13.   

 27. "Studentski književni klub: Sazrijevanje Tee Vidović", Narodni list, Zadar, 15.3.1996, 8105,15. 

 28. "Prava kazališna gozba (gostovanje zagrebačkog Teatra ITD: 'Price 2' i 'Mjesec Alabame')", Narodni  list, Zadar, 1.3. 1996, 8103, 15.   

 29. "U oblacima. Izbor pjesama studenata Filozofskoga fakulteta u Zadru", Zadarska smotra, Zadar, 5-6, 1994, 143-147. 

 30. “Kazališni san. Poštenje, čast i kripost”, Vijenac, Zagreb, 29. 8. 1996. 

 31. "Između naturalizma i mašte" (Prikaz knjige Zloduh Mladena Prugovečkog), Republika, Zagreb, 52, 1996, 11-12, 223-224.   

 32. "Zadarsko ljeto na plus dva" (Osvrt na predstavu "Pjesnička kob"), Vijenac, Zagreb, 4, 1996, 72/IV (10.10.96), 26.

 33. "Bibliografija hrvatske kritike o engleskoj književnosti (1914-1940)", Filologija, knj. 28, Zagreb, HAZU-Razred za filološke znanosti, 1997, 47-71. (s analitičkim uvodnim tekstom i zaključcima temeljenim na proučenim bibliografijama)

 34. "Sutonski bitter Helene Roguljić" (prikaz ciklusa pjesama H. Roguljić), emitirano na III. programu Hrvatskog radija u emisiji "Poezija naglas" (ur. D. Dragojević), 13. 2. 1997.

 35. "Pionirsko djelo. Antun Zorčić: Vila Dalmatinska oliti različne pisme, Knjižnica Bašćina, Šibenik,  Gradska knjižnica 'Juraj Šižgorić'"(Prikaz knjige), Republika, Zagreb, 53, 1997, 7-8, 218-220. 

 36. “Noć - mjesec - oblaci”, predgovor zbirci Oblaci Studentskoga književnog kluba Zadar, Zadar, Matica hrvatska, 1997, 5-6.

 A). Oblaci - Zbirka pjesama Studentskoga književnog kluba, izabrala,  uredila I popratila predgovorom (“Noć-mjesec-oblaci”) Helena Peričić, Zadar, Matica hrvatska - Ogranak Zadar, 1998, 125 str. - knjiga/book

 37. "Bibliografija zastupljenosti engleskih pisaca u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju 1914.-1940.", Književna smotra, ur. D. Blažina, Zagreb, 30, 1998, 108-109 (2-3), 79-102

 38. "Tri priloga Josipa Lisca povijesti kajkavskog jezika i književnosti" (Prikaz novoobjavljenih knjiga Josipa Lisca), Kaj, Zagreb,  31, 1998, 1, 114-115.

 39. "Sutonski bitter  Helene Roguljić" (prikaz ciklusa pjesama H. Roguljić), Glasje, Zadar, 5, 1998, 9, 220-221.

 40. Dimitrija Demeter - izbor iz djela, priredila, jezično prilagodila tekstove i napisala popratne tekstove Helena Peričić, biblioteka "Croatica" 1-100 III kolo, gl. i odg. ur. Josip Bratulić, knj. 59, Riječ, Vinkovci, 1999. 

 41. "Banana-Shake", Plexus, 1, 1999, 1, 6 (Kulturni prilog novina Narodni list, Zadar, 26. travnja 1999.)

 42. "Meni je dvadeset, shvaćam ja... (ili Nomen est omen)", predgovor zbirci Potresi / zbirka pjesama Studentskoga književnog kluba u Zadru), Zadar, Podružnica Studentskog zbora FF u Zadru - Filozofski fakultet u Zadru, 2000, 5-7.

 43. "O novim pjesničkim ciklusima Helene Roguljić: Svetkovine tatua i Neki samo kruh" (4. siječnja  2001, III. program radio Zagreba emisija Poezija na glas, ur. Danijel  Dragojević); u: Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, knj. 3,  Matica hrvatska Đakovo, 2001, 53-56.

  44.  “Predgovor” u: Tri (časopis Književnoga kluba Sveučilišta u Zadru), Zadar, Studentski zbog Sveučilišta u Zadru, 1, 2003., 1, 5-7.

 45. “Pišem da bih se prodao – prodajem se da bih pisao (Neka obilježja dodira suvremenoga hrvatskog sa stranim književnim stvaralaštvom)”, u: Suvremena književnost i jezici Europe, 27. zagrebački književni razgovori; Contemporary literature and languages of Europe,  prir. Lara Hoelbling Matković, Sofija Babić, 27th Zagreb Literary Talks, Zagreb, Društvo hrvatskih književnika, 2005,  82-85.

 46. “Lakšim perom, točnom mjerom” (Zoran Kravar, Sinfonia domestica, Zadar, Thema, 2005.), Mogućnosti, Split, 53, 2006, 4-6, 194-199.

 47. “Naramak najizvrsnijih ukoričenih Jakšinih pjesama”, Zadarski list (tjedni prilog za kulturu, umjetnost i obrazovanje Donat), 15. siječnja 2008., 31.; Riječ, Sisak, 2008., 245-246.

 48. “Modern Warfare Up Close and Personal” /Paper position/, 39th International Conference of The International Society for the Comparative Study of Civilizations, Western Michigan University, Kalamazoo Michigan (USA), June 3-7, 2009; Position Paper: “Modern Warfare Up Close and Personal” (The book af abstracts/paper positions/) – /abstract/

 49. „The Drama of Offering the Dramatic“, Literature and Drama Today, 30. Zagrebački književni razgovori / 30th Zagreb Literary Talks, Zagreb, Društvo hrvatskih književnika, 1-4 October 2009, 36-37.  - /abstract/

 50. "Kako je Jurček postao Jure iliti O nuđenju najboljega što se ima”, u: Jure Zekanović, Pisma sinu Ivanu, Gradska knjižnica Zadar, 2012, 147-150.

 51. „Ima li smisla pisati u ratu? Ima li smisla pisati o ratu? /Autorefleksija nad zapisima O riđanu, Petru i Pavlu (1991. – 1998.) / ”, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, ur. Renata Relja, Filozofski fakultet u Splitu, Split, 5, 2012, 5, 221-232

 52. Rastanak od velike komparatistice /In memoriam Nevenka Košutić Brozović (1929-2013)/“, Vijenac, Zagreb, br. 512 , (17. listopada) 2013. http://www.matica.hr/vijenac/512/Rastanak od velike komparatistice/

 53. „Naši ljudi autora Jure Zekanovića”, recenzija u: Jure Zekanović, Naši ljudi, Gradska knjižnica, Zadar, 2014, 149-150.

 54. " Proćućen krajolik u jeziku ili Prilog teoriji kulture omeđene prostorom” (Sintija Čuljat, Poetika prostora: Kovačić, Novak i Hardy, Hrvatsko filološko društvo, Biblioteka Književna smotra, zagreb, 2012, 248 str.), Književna smotra, gl. i odg. ur. Dalibor Blažina, Zagreb, 46, 2014, 174 (4), 165-167.

 55. „Nerazlučiva razdioba između kazališta i života”  (Mani Gotovac: Ma koji život, ma koji teatar, Profil, 2014), Književna republika, ur. V. Visković, Zagreb, 12, 7-9, 2014, 221-225.

  56. „Odjeci i tragovi Kušanove i Međimorčeve Svrhe od slobode” (Miroslav Međimorec, Kostino pismo, AGM, Zagreb, 2014), Hrvatsko slovo, Zagreb, 16, 2015, 1037 (6. ožujka 2015), 16-17.

  
Copyright  ©  Helena Peričić   2010 / Sva prava pridržana

Webmaster