Download.pdf

OBJAVLJENE KNJIGE:

 Pogledi (nešto kao... nametljivi zapisi), /poezija i proza/, pogovor - Nevenka Košutić Brozović/ Nikola Ivanišin; ilustr. Neda H. Ivetić, Zadar, vl.  naklada, 1995.

 Oblaci - Zbirka pjesama Studentskoga književnog kluba, urednik i autor predgovora Helena Peričić, Zadar, Matica hrvatska - Ogranak Zadar, 1998.

 Dimitrija Demeter - izbor iz djela, priredila, tekstove prilagodila te predgovor i kazalo napisala Helena Peričić, biblioteka "Croatica" 1-100 III. kolo, gl. i odg. ur. Josip Bratulić, knj. 59, Vinkovci, Riječ, 1999.

 Posrednici engleske književnosti u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju od 1914. do 1940., Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 2003.

 Izići na svjetlo, /dramski tekstovi/, Zadar,  Gradska knjižnica-Zadar, 2005.

 U potrazi za Weimarom,  /komparatističke studije/, Zagreb, Meandar, 2006.

 O riđanu, Petru i Pavlu (dnevnički zapisi, članci, pisma… 1991.-1998.), Zagreb, Hrvatska kulturna zaklada, 2006.

 Domnana i bijele ovce (priče o skr/u/šenosti), Zagreb, Društvo hrvatskih književnika, 2007.

 Tekst – izvedba – odjek (trinaest studija iz hrvatske i inozemne dramske književnosti), Zagreb, Erasmus Naklada (edicija Manualia Universitatis), 2008.

 On the Red Horse, Peter and Paul – A Small Book about a Big War: Diary Entries, Articles, Letters, 1991-1998, [bilingual edition: English / Croatian], translated by Petra Sapun/ proofread by Nick Saywell, Newcastle  upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2010

 Deset drskih studija (o književnim pitanjima, pojavnostima i sudbinama), Split, Naklada Bošković, 2011.

 Domnana and the White Sheep: Stories about Contrition/Prostration, translated into English by Petra Sapun and Tina Antonini, Raider Publishing International, New York, 2011

 

 PUBLISHED BOOKS :

 Views (Something Like ... Conspicious Notes), Zadar, published by the author, 1995 /orig. title: Pogledi (nešto kao ... nametljivi zapisi)/;

 Clouds: Collection of Poetry by Student Literary Club - Zadar , ed. and introduction by Helena Peričić, Zadar, Matrix Croatica, 1998 /orig. title: Oblaci/;

 Dimitrija Demeter: Selection from His Work, edited, adopted and selected by Helena Peričić, "Croatica" 1-100/ III, ed.-in-chief Josip Bratulić, book 59,  Vinkovci, Riječ, 1999 Zadar, 1995 /orig. title: Izbor iz djela: Dimitrija Demeter/;

 Mediators of English Literature in Croatian Literary Criticism in the 1914 to 1940 Period, Zagreb, Croatian Philological Association,  2003 /orig. title: Posrednici engleske književnosti u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju od 1914. do 1940./;

 Coming to the Light, /dramatic texts/, Zadar, City Library, 2005 /orig. title: Izići na svjetlo/;

 In the Search for Weimar , /comparative studies/, Zagreb, Meandar, 2006 /orig. title: U potrazi za Weimarom/;

 On the Red Horse, Peter and Paul /diary entries, articles, letters… 1991-1998/, Zagreb, Croatian Cultural  Foundation, 2006 /orig. title: O riđanu, Petru i Pavlu – dnevnički zapisi, članci, pisma... 1991.-1998./;

 Domnana and the White Sheep (Stories on Contrition/Prostration), Zagreb, Croatian Writers’Association, 2007 /orig. title: Domnana i bijele ovce (Priče o skr/u/šenosti)/;

 Text , Performance Echo: Thirteen Studies on Croatian and Foreign Dramatic Literature, Zagreb, Erasmus (Manualia Universitatis), 2008 /orig. title: Tekst, izvedba, odjek: Trinaest studija o hrvatskoj i stranoj dramskoj književnosti/;

 On the Red Horse, Peter and Paul – A Small Book about a Big War: Diary Entries, Articles, Letters, 1991-1998,  [bilingual edition: English / Croatian], translated by Petra Sapun/ proofread by Nick Saywell, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2010  

 Ten Insolent Studies: of Literary Questions, Manifestations and Destinies, Split, Naklada Bošković, 2011 /orig. title: Deset drskih studija: o književnim pitanjima, pojavnostima i sudbinama/, abstracts translated into English by Sintija Čuljat;

 Domnana and the White Sheep: Stories about Contrition/Prostration, translated into English by Petra Sapun and Tina Antonini, Raider Publishing International, New York, 2011

 

Copyright  ©  Helena Peričić   2010 / Sva prava pridržana

Webmaster